FILTRE - látkové rukávové a patronové filtre sú určené pre filtráciu tuhých znečisťujúcich látok.
   VENTILÁTORY - radiálne vysokotlakové a strednotlakové ventilátory poháňané elektromotormi na priamo, cez spojku, alebo cez remenice.
   CYKLÓNY - vírové odlučovače CLE a CLE HD určené pre hrubé odlučovanie pevných častíc.
   ROTAČNÉ PODÁVAČE - určené na podávanie sypkých materiálov a oddelenie časti vzduchotechnického zariadenia s rôznymi statickými tlakmi.
   PNEUDOPRAVA PRACHU - pre sypké nelepivé materiály
   DOPRAVNÍKY - pre dopravu sypkých nelepivých materiálov v horizontálnej a vertikálnej polohe.
   VZT POTRUBIE - je určené na prepojenie jednotlivých elementov vzduchotechnických systémov a zariadení.
   OCEĽOVÉ KONŠTRUKCIE - pre rôzne oblasti použitia a ako súčasť technologických zariadení
   FILTRAČNÁ KONFEKCIA - pre použitie vo filtračných zariadeniach.
   KOMPENZÁTORY - pre elimináciu zmien dĺžky potrbuia spôsobenú rozdielom montážnych a prevádzkových teplôt
   INE - produkty projektované naším technickým oddelením mimo oblasti vzduchotechniky.