MONTÁŹ

Naša spoločnosť je zameraná na priemyselný sektor v oblasti vzduchotechniky, odprašovania, dopravy sypkých materiálov, potrubných systémov, technologických zariadení . Naša firma ma pracovníkov vybavených potrebnými školeniami pre práce vo výškach a disponujeme potrebnou zdvíhacou technikou, náradím, montážnymi prípravkami a ostatným vybavením potrebným pre montážne práce.

Ponúkame tiež:
• Montáže, demontáže, rekonštrukcie celých technologických úsekov alebo jednotlivých časti (filtre, cyklóny, dopravníky)
• Montáže, demontáže potrubných systémov
• Montáže a demontáže oceľových konštrukcií
• Špecializované zváračské prace – ocele tried 10, 11, 12, 15, 17
• Stavebné práce
  
Pre tieto činnosti zabezpečujeme:
- šéfmontérov
- montážnych pracovníkov
- zámočníkov
- zváračov
- elektrikárov
- obrábačov kovov